Παράκαμψη Εισαγωγής"DRY-HIRE SHOWS-MEDIA-PA SOLUTIONS MEMBER P.C."
Ιωαννίνων 30, 142 33, Νέα Ιωνία, Τηλ.: 210 27 16 087, Fax.: 210 27 16 431